Η Moore Stephens ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1963 από τον κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου ο οποίος επιλέχθηκε από την Moore Stephens Λονδίνου για να ανοίξει ένα από τα πρώτα γραφεία της, εκτός Αγγλίας, ώστε να εξυπηρετήσει τους Έλληνες πελάτες της.

Κατά τη διάρκεια των 50 ετών της, η Moore Stephens A.E. έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη των λογιστικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η εμπειρία που έχει συσσωρεύσει είναι μοναδική μιας και η εταιρία ασχολείται από την ίδρυσή της, τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά δεδομένα, κυρίως στον κλάδο της ναυτιλίας αλλά και στα ΜΜΕ, τον τουρισμό και άλλους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Η Moore Stephens είναι μέλος του διεθνούς δικτύου ελεγκτικό-λογιστικών εταιριών Moore Stephens International, που αποτελείται από νομικά ανεξάρτητες μεταξύ τους εταιρίες και έχει παρουσία σε πάνω από 100 χώρες του κόσμου.