Δικαστικές εξελίξεις στην περίφημη πτώχευση της OW

Ο ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης Shira Scheindlin αποφάνθηκε πως οι προμηθευτές του πετρελαίου δεν μπορούν να κατασχέσουν ένα πλοίο (‘arrest’) και αυτό διότι δεν έχουν κάποιο εμπράγματο δικαίωμα, όπως για παράδειγμα δικαίωμα επίσχεσης, πάνω στο πλοίο. Συγκεκριμένα, εάν κάποιο από τα μέρη της συναλλακτικής σχέσης πρόκειται να έχει τέτοιο δικαίωμα αυτό είναι η OW, ή μαλλον η ING ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της περιουσίας της εταιρείας, που ήταν εκείνη με την οποία είχαν συνάψει συμβόλαια οι πλοιοκτήτριες εταιρείες. Ειδικότερα, το δικαστήριο υπογράμμισε πως δεν υπήρχε άμεση σχέση μεταξύ των προμηθευτών πετρελαίου και των πλοιοκτητριών εταιρειών και παρ’όλο που ο Αμερικάνικος νόμος γενικότερα θεωρείται φιλικός προς τους προμηθευτές δεν είναι τόσο όσο να επιτρέψει τους πλοιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τόσα «ανοιχτά μέτωπα».
Αν και η όλη ιστορία και δικαστική διαμάχη αναμένεται να διαρκέσει πολύ, καθώς εμπλέκονται περίπλοκοι διασυνοριακοί κανόνες πτώχευσης και εκκαθάρισης, αντικρουόμενοι νόμοι καθώς και πολλοί ενδιαφερόμενοι, η απόφαση αυτή δίνει μία πρώτη γεύση από την πιθανή εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Κλείνοντας, με ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία περιμένουμε την απόφαση του Αγγλικού ανώτατου δικαστηρίου στην δοκιμαστική υπόθεση Res Cogitans που αφορά την εταιρεία Product Shipping & Trading SA LLC και πρόκειται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την περίπλοκη σειρά συναλλαγών της παροχής πετρελαίου μεταξύ προμηθευτών, OW (διαμεσολαβητή) και πλοικτητριών εταιρειών.

Το ως άνω κείμενο βασίζεται σε άρθρο του Eric Martin που δημοσιεύθηκε στην tradewindsnews.com στις 12 Απριλίου 2016; “OW ruling a blow to physical suppliers”