Το νέο πρότυπο αναφοράς για την Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών με μια ματιά

Από 1.1.2017 τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρότυπο αναφοράς για την Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών (Common Reporting Standard-CRS). Σύμφωνα με αυτό, εγκαθίσταται στις συνεργαζόμενες χώρες μια κοινή βάση δεδομένων, μέσω της οποίας οι φορολογικές αρχές των χωρών αυτών θα μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων.

Το φορολογικό τμήμα της Moore Stephens ετοίμασε μια σύντομη περιγραφή της δομής και λειτουργίας του νέου προτύπου.
VzRzdiZzZmvBBsd8lmUXQ.png