Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Περίληψη βασικών διατάξεων

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που προβλέπει διάφορες μορφές ενισχύσεων (χρηματοδότηση, επιχορήγηση, επιδότηση, απαλλαγή και σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή) σε διάφορα επιχειρηματικά σχέδια, εφόσον είναι επιλέξιμα.

Η Moore Stephens ετοίμασε μια σύντομη περίληψη όσων πρέπει να γνωρίζετε και σας την παρουσιάζει σε τρία slides.
VzRzdiZzZmvBBsd8lmUXQ.png