Παγκόσμιο δίκτυο Moore Stephens - Στατιστικά Μαίου 2016

Το δίκτυο της Moore Stephens ενισχύεται. Με κύκλο εργασιών $ 2,7 δις, παρουσία σε 106 χώρες παγκοσμίως και σχεδόν 28,000 εργαζομένους, κατατάσσεται δέκατο με βάση το ανθρώπινο δυναμικό και ενδέκατο με βάση τον κύκλο εργασιών. VzRzdiZzZmvBBsd8lmUXQ.png