Η Moore Stephens στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Με ιδιαίτερη χαρά, συνεργάτες και στελέχη μας, πραγματοποίησαν παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά την 11η Νοεμβρίου 2016 και συζήτησαν με τους φοιτητές για τα εξής θέματα:
  • Τη δομή της ισχύουσας έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
  • Τις αλλαγές που επέρχονται στην έκθεση ελέγχου από το νέο έτος
  • Τα πλεονεκτήματα της νέας έκθεσης ελέγχου
  • Τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις αλλαγές
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της παρουσίασης, παρακαλώ επικοινωνείστε με τους υπεύθυνους της παρουσίασης:

Θεοδόσης Ιγνατίδης
Technical Partner
theodosis.ignatidis@moorestephens.gr

Δρ. Νίκος Μπέλεσης
Audit Manager
nikos.belesis@moorestephens.gr