Δραστικές αλλαγές στις Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών

O Technical Partner της Moore Stephens κ. Θ. Ιγνατίδης, παρουσιάζει σύντομα και περιεκτικά τις αλλαγές στις εκθέσεις ελέγχου, που καθίστανται υποχρεωτικές για τις χρήσεις που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Βάσει ερευνών στις χώρες που ήδη τις εφαρμόζουν, οι νέες εκθέσεις ελέγχου είναι πιο ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές, με το πλέον πολύτιμο τμήμα της νέας έκθεσης να είναι τα κρίσιμα ελεγκτικά θέματα, που, όμως ισχύει μόνον για τις εισηγμένες εταιρείες.
VzRzdiZzZmvBBsd8lmUXQ.png