Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης: Η επόμενη μέρα

Ο κ. Χαράλαμπος Ευλαμπίδης, Tax Partner της Moore Stephens συνοψίζει σε άρθρο του που δημοσιεύεται στο ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Σεπτεμβρίου την επόμενη ημέρα για το θεσμό του φορολογικού πιστοποιητικού, μετά την ψήφιση του Νόμου 4410/2016, παραθέτοντας τα οφέλη του θεσμού τόσο για τη χώρα, όσο και για τις ελεγχόμενες οντότητες. VzRzdiZzZmvBBsd8lmUXQ.png