Κώστας Κυριόπουλος

IT Director

Κώστας Κυριόπουλος

Υπηρεσίες

  • IT consultancy

Τομείς

  • Τεχνολογία
Ο Κώστας Κυριόπουλος είναι ο διευθυντής μηχανογράφησης της Moore Stephens και δουλεύει στην εταιρία τα τελευταία 18 χρόνια. Έχει μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό και είναι ο υπεύθυνος για τη σχεδίαση και υλοποίηση του WMSCAS, ενός λογιστικού πακέτου για ναυτιλιακές εταιρίες που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Moore Stephens Ελλάδος.

Είναι επίσης υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καλή λειτουργία των μηχανογραφικής υποδομής του γραφείου μας.

Ο Κώστας και η ομάδα του συνεχίζουν να αναπτύσσουν λογισμικό για τη Moore Stephens Ελλάδος, υποστηρίζουν υπάρχοντες πελάτες καθώς επίσης δημιουργούν εξειδικευμένο λογισμικό ακολουθώντας συγκεκριμένες ανάγκες πελατών.