Στέλλα Παλαιολόγου

Audit Partner

Στέλλα Παλαιολόγου

Υπηρεσίες

  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης

Τομείς

  • Ναυτιλία και μεταφορές
Η Στέλλα είναι Certified Public Accountant (CPA) εκπαιδευμένη από τις ΗΠΑ και έχει περίπου 14 χρόνια εμπειρίας λογιστικού ελέγχου και λογιστικής στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Ειδικεύεται στον ναυτιλιακό κλάδο και έχει εμπειρία τόσο στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, U.S. GAAP όσο και σε άλλες υπηρεσίες διασφάλισης. Η Στέλλα είναι επίσης υπεύθυνη για τις ευθύνες του Ανθρώπινου Δυναμικού για την καθοδήγηση και τη διαχείριση της συνολικής παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού.