Χρυσόστομος Χρυσοστόμου

Managing Director

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου

Υπηρεσίες

  • Outsourcing
  • Διερεύνηση φορολογικών θεμάτων
  • Φορολογία φυσικών προσώπων

Τομείς

  • Ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Κατασκευή και Real Estate
  • Λιανικό και χονδρικό εμπόριο
  • Ναυτιλία και μεταφορές
  • Φιλανθρωπικοί οργανισμοί
Ο Χρυσόστομος Χρυσοστόμου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της MS Λογιστικές Εργασίες Α.Ε. από το έτος 2000 και έχει πολυετή εμπειρία στην λογιστική υποστήριξη ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών στις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε θέματα στρατηγικής και φορολογικού σχεδιασμού.

Ο Χρυσόστομος είναι επικεφαλής μίας μεγάλης ομάδας έμπειρων στελεχών, με γνώση και εμπειρία στη λογιστική, φορολογική και εργατική νομοθεσία, που συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό στην υποστήριξη επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας.