Κώστας Κωνσταντίνου

Managing Partner

Κώστας Κωνσταντίνου

Υπηρεσίες

  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης
  • Έρευνα και απάτη
  • Εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων και υπηρεσίες διασφάλισης

Τομείς

  • Owner managed business
  • Εκπαίδευση
  • Ναυτιλία και μεταφορές
  • Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Μ.Μ.Ε.
Ο Κώστας Κωνσταντίνου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. από το 2008 και είναι ορκωτός ελεγκτής στην Ελλάδα (μέλος ΣΟΕΛ) και FCA στο Ηνωμένο Βασίλειο (Μέλος ICAEW).

Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο London School of Economics και, μετά την επαγγελματική του εκπαίδευση στο Λονδίνο, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και ασχολείται με την παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο σε νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα.   

Ο Κώστας διαθέτει εκτενή γνώση και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τους shipping leaders του δικτύου της Moore Stephens, ώστε να παρέχει συντονισμένες, διεθνούς εμβέλειας υπηρεσίες στους πελάτες του και έτσι να δημιουργεί σημαντική αξία για τις δραστηριότητες τους.

Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την επίβλεψη των υπηρεσιών της Moore Stephens και σε άλλους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, κυρίως στα ΜΜΕ, τον Τουρισμό και την Εκπαίδευση.

Παράλληλα, ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Κώστας είναι υπέυθυνος για τον συντονισμό των διαφορετικών εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, ώστε οι πελάτες της Moore Stephens να απολαμβάνουν αδιάλειπτα την εμπειρία εξυπηρέτησης, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.