Δαμιανός Κωνσταντίνου

Ιδρυτής

Δαμιανός Κωνσταντίνου
Ο κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου ίδρυσε την Moore Stephens Ελλάδος το 1963 και συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Προάγοντας τις αξίες της εταιρίας όπως η ποιότητα,η ακεραιότητα και η συνεχής υποστήριξη του πελάτη, ο κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου δημιούργησε μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ της Moore Stephens και των πελατών της.