Διονύσης Γαλάνης

Audit Partner

Διονύσης Γαλάνης

Υπηρεσίες

  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης

Τομείς

  • Ναυτιλία και μεταφορές
  • Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Μ.Μ.Ε.
Ο Διονύσης Γαλάνης είναι ορκωτός ελεγκτής και partner της Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. από το 2002. Εξειδικεύεται στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης, κυρίως στους κλάδους της ναυτιλίας και των ΜΜΕ.

Ο Διονύσης είναι επίσης επιφορτισμένος με την ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας της Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.