Μιχάλης Ορφανίδης

Audit Partner

Μιχάλης Ορφανίδης

Υπηρεσίες

  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης

Τομείς

  • Ναυτιλία και μεταφορές
Ο Μιχάλης Ορφανίδης είναι ορκωτός ελεγκτής και partner της Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. από το 2014. Εξειδικεύεται στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο της ναυτιλίας, ενώ οι πελάτες του ποικίλλουν, από μικρές οικογενειακές εταιρίες, έως μεγάλες πολυεθνικές.


Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Chartered Shipbroker (MICS). Απέκτησε την ιδιότητα του μέλους μέσω των Επαγγελματικών Προκριματικών Εξετάσεων του Ινστιτούτου.

Εκτός από τους ελέγχους οικονομικών καταστάσεων με IFRS και US GAAP, ο Μιχάλης ασχολείται και με την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικών δεικτών στον τομέα της ναυτιλίας.