Παναγιώτης Χατζηαντώνογλου

Audit Partner

Παναγιώτης Χατζηαντώνογλου

Υπηρεσίες

  • Outsourcing
  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης

Τομείς

  • Family offices
  • Ασφάλειες
  • Ναυτιλία και μεταφορές
Ο Παναγιώτης Χατζηαντώνογλου είναι ορκωτός ελεγκτής και partner της Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές, από το 2002. Εξειδικεύεται στη ναυτιλία, στην οποία έχει μακροχρόνια εμπειρία, τόσο στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σε IFRS, όσο και στις λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης. Οι πελάτες του ποικίλλουν, από οικογενειακές επιχειρήσεις, έως μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους.