Πάρης Τζαμουράνης

Audit Partner

Πάρης Τζαμουράνης

Υπηρεσίες

  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης

Τομείς

  • Βιομηχανία
  • Εκπαίδευση
  • Ναυτιλία και μεταφορές
  • Ξενοδοχεία και Τουρισμός
  • Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Μ.Μ.Ε.
Ο Πάρης Τζαμουράνης είναι ορκωτός ελεγκτής και partner της Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. από το 2016. Ειδικεύεται στον έλεγχο ελληνικών και ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς επίσης και σε αναθέσεις μετατροπής οικονομικών καταστάσεων μεταξύ δύο διαφορετικών λογιστικών πλαισίων κατάρτισης, όπως από περιβάλλον Ελληνικών Προτύπων σε περιβάλλον Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Έχει εκτενή εμπειρία στον κλάδο των Μ.Μ.Ε και ειδικότερα σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών όπως αναθέσεις μελετών δέουσας επιμέλειας (due diligence) και εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών. ‘Εχει υπάρξει μέλος της Επιτροπής του ΣΟΕΛ για την υποστήριξη του λογισμικού προγράμματος τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας των ελέγχων.