Θεοδόσης Ιγνατίδης

Technical & Compliance Partner / Capital Markets Partner

Θεοδόσης Ιγνατίδης

Υπηρεσίες

 • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης
 • Εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων και υπηρεσίες διασφάλισης

Τομείς

 • Ασφάλειες
 • Βιομηχανία
 • Ενέργεια, εξορύξεις και ανανεώσιμες πηγές
 • Κατασκευή και Real Estate
 • Λιανικό και χονδρικό εμπόριο
 • Ναυτιλία και μεταφορές
 • Ξενοδοχεία και Τουρισμός
 • Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Μ.Μ.Ε.
 • Τεχνολογία
Ο Θεοδόσης Ιγνατίδης είναι ο Technical and Compliance partner της Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε περίπλοκα θέματα IFRS, US GAAP καθώς και SEC Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και έχει ελεγκτική πείρα σε ένα ευρύ φάσμα εισηγμένων και μη εταιριών και ομίλων, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Ορκωτών Ελεγκτών (ΕΣΥΟΕΛ).

Επίσης, ο Θεοδόσης διαθέτει εμπειρία σε συναλλαγές μέσω των κεφαλαιαγορών, ιδίως σε IPOs με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC), καθώς και στην εφαρμογή των απαιτήσεων της του Sarbanes-Oxley Act (SOX), προκειμένου για ένα συμβατό με COSO σύστημα εσωτερικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών αναφορών.