Ανάθεση έργου

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Η Moore Stephens μπορεί να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών outsourcing όπως, απλή λογιστική παρακολούθηση, ετοιμασία ετήσιων ισολογισμών (τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), μισθοδοσία ή εσωτερικό έλεγχο. Οι πελάτες μας είναι εταιρίες όλων των μεγεθών από πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι εισηγμένες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μέσω της ανάθεσης απελευθερώνεται ο χρόνος της διοίκησης η οποία μπορεί να ασχοληθεί απρόσκοπτα με σημαντικές υποθέσεις της επιχείρησης όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εύρεση νέων πελατών.