Ανεξάρτητη Επιχειρηματική Επισκόπηση

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Η Moore Stephens μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες, ανεξάρτητες επιχειρηματικές επισκοπήσεις (Independent Business Reviews - IBRs) που επικεντρώνονται στα καίρια θέματα που έχουν σημασία για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιθανοί σκοποί μιας έκθεσης IBR μπορεί να είναι:
  • Αναδιάρθρωση δανείων (πλευρά δανειστή)
  • Αναδιάρθρωση δανείων (πλευρά δανειζόμενου)
Για να ολοκληρωθεί η αναφορά μας ετοιμάζουμε ένα σημαντικό αριθμό χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε μορφή φιλική προς το χρήστη, καθώς και ένα εξατομικευμένο οικονομικό μοντέλο και παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την εταιρική χρηματοδότηση ή τις επιλογές εξόδου για τους μετόχους.