Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - το νέο πλαίσιο

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε

Το νέο Πλαίσιο

Ο νόμος 4308/2014 φέρνει δραστικές αλλαγές στις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Πρακτικές στην Ελλάδα.
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015
Η Moore Stephens έχει ήδη αναλύσει και αξιολογήσει τις αλλαγές και είναι προετοιμασμένη να συνεισφέρει σε μια ομαλή μετάβαση.

το ενημερωτικό δελτίο περιέχει :
 
  • Μια σύνοψη των κύριων αλλαγών
  • Τους τρόπους που η Moore Stephens μπορεί να σας βοηθήσει στην μετάβαση στα νέα Λογιστικά Πρότυπα.