Ερευνητικές Λογιστικές Εργασίες

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Ερευνητικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Στον επιχειρηματικό κόσμο οι διαφορές και οι οικονομικές διενέξεις είναι αναπόφευκτες. Όταν προκύπτουν θα πρέπει να λύνονται γρήγορα και δίκαια ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να συνεχίζει να λειτουργεί και να μην χάνει η διοίκηση πολύτιμο χρόνο. Η χρήση ενός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή στην τεκμηρίωση της οικονομικής διένεξης μπορεί να κάνει την διαφορά.
Ο ορκωτός λογιστής χρησιμοποιεί μεθοδολογία βασισμένη σε διεθνή πρότυπα ελέγχου για να τεκμηριώσει την εργασία του και ως εκ τούτου η έκθεση του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και προσθέτει αξιοπιστία στην νομική ομάδα.