Εταιρική Διακυβέρνηση Διαχείρηση κινδύνων & Διασφάλιση

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Η Moore Stephens προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τη διοίκηση της εταιρίας στη διατήρηση και ενδυνάμωση της σωστής διακυβέρνησης, διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. Συνεργαζόμαστε με τις επιχειρήσεις, ώστε να τις συμβουλέψουμε σχετικά με τις δομές της εταιρικής τους διακυβέρνησης, την επάρκεια του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου ώστε να τις βοηθήσουμε να ενσωματώσουν τις έννοιες της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις πρακτικές τους. Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και μπορούμε:
  • Να σχεδιάσουμε μαζί με τη Διοίκηση κατάλληλες δομές και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το μέγεθος και πόρους της εταιρίας.
  • Να διεξάγουμε εκτενείς επισκοπήσεις του υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης, διοικητικής δομής και εσωτερικών πολιτικών.
  • Να εκπαιδεύσουμε μέλη της διοίκησης ώστε να συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση των ρόλων και των ευθυνών και να υποστηρίξουμε τη βέλτιστη απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Να εξετάσουμε το ρόλο της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου και την αποτελεσματικότητά της.