Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Ύστερα από πολλά χρόνια συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, ο Κανονισμός 679 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε.») τον Απρίλιο του 2016. Στόχος του Κανονισμού είναι να προσφέρει ένα σύνολο τυποποιημένων ομοιόμορφων νόμων για την προστασία των δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Αυτό θα διευκολύνει τους πολίτες της Ε.Ε. να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται τα δεδομένα τους και να τους δώσει αυξημένα δικαιώματα να τα υπερασπιστούν.