Οι υποψήφιες αλλαγές στο Ε3

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για το έντυπο Ε3 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νέο έντυπο Ε3 ‘’Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα‘’. 
Το νέο αυτό έντυπο περιλαμβάνει  νέα σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία για την επιχείρηση και τον επαγγελματία και αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε ισχύ.