Νομικές και Φορολογικές διαδικασίες σύμφωνα με το Νόμο 1297_1972

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Νομικές και φορολογικές διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη συγχώνευση εταιρειών με απορρόφηση σύμφωνα με το Νόμο 1297/1972 
 
Oι αναπτυξιακοί  Νόμοι 1297/1972 και 2166/1993 παραμένουν μέχρι και σήμερα οι πιο συνήθεις για μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, κυρίως λόγω των φορολογικών κινήτρων που παρέχουν αλλά και  του χαμηλότερου κόστους σε σχέση με το Ν.2190/1920. Στο  παρόν άρθρο παραθέτουμε  επιγραμματικά τις νομικές διαδικασίες που ακολουθούνται σύμφωνα με το Νόμο 1297/1972, καθώς και ορισμένα ενδιαφέροντα  φορολογικά θέματα  που άπτονται του νόμου αυτού.