Μύθοι και πραγματικότητα αναφορικά με το νέο Διεθνές Πρότυπο για τις μισθώσεις και τις επιπτώσεις του στη ναυτιλία

Download publication Share
Ο Θεοδόσης Ιγνατίδης, Technical Partner της Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., σε άρθρο του εξετάζει τις επιπτώσεις του IFRS 16 Leases στη ναυτιλιακή κοινότητα. 
Η οπτική του άρθρου είναι εντελώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας και καλύπτει τις συνέπειες τόσο για τους Owners όσο και για τους Charterers ενώ τεκμηριώνει γιατί οι Owners θα επηρεαστούν λιγότερο. Το νέο πρότυπο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 και η μακρά μεταβατική περίοδος δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προετοιμαστούν κατάλληλα.