Λογιστικές Υπηρεσίες

Με την ανάθεση διεκπαιρεωτικών εργασιών (όπως λογιστική υποστήριξη, μισθοδοσία, φοροτεχνικά κτλ) σε έμπειρους συνεργάτες, η διοίκηση θα απελευθερώσει πολύτιμο χρόνο και κόστος, το οποίο θα μπορεί να διοχετεύσει σε πιο προσοδοφόρες εργασίες.

Η Moore Stephens διαθέτει πολυδύναμο τμήμα με έμπειρους λογιστές και αναλαμβάνει  ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών outsourcing από εταιρίες όλων των μεγεθών, από πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι εισηγμένες, καλύπτοντας τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας.Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μας, είναι:

  • Πλήρης ανάθεση λογιστηρίου, επίβλεψη ή ανάθεση μέρους λογιστηρίου
  • Προετοιμασία εσωτερικών εκθέσεων χρηματοοοικομικής πληροφόρησης
  • Παροχή βοήθειας για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με τα ελληνικά ή διεθνή πρότυπαΠροετοιμασία και παρακολούθηση ετήσιων ή ενδιάμεσων προυπολογισμών και προβλέψεων καθώς επίσης και ανάλυση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών.
  • Πλήρης ανάθεση μισθοδοσίας εταιριών ανεξαρτήτου μεγέθους και συνεχής υποστήριξη σε θέματα που άπτονται της μισθοδοσίας.
  • Παροχή φορολογικών υπηρεσιών και συμβουλών
  • Συνεχής υποστήριξη μηχανογραφικών λογιστικών συστημάτων μέσω εξειδικευμένου τμήματος.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Η Moore Stephens μπορεί και παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας την εξ’ ολοκλήρου τήρηση των λογιστικών βιβλίων πελατών στα γραφεία της, με δικά της μέσα ή και στις εγκαταστάσεις του πελάτη με ίδια μέσα ή του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες επικεντρώνονται στο παραγωγικό τους έργο και δεν αναλώνονται σε περίπλοκες και δευτερεύουσες γι αυτούς εργασίες.


Επίβλεψη Λογιστηρίων

Στην περίπτωση που κάποια εταιρία διαθέτει το δικό της λογιστήριο που ασχολείται με τις καθημερινές λογιστικές εργασίες, χωρίς όμως το προσωπικό του λογιστηρίου να έχει εξειδικευμένη γνώση ή πολυεπίπεδη λογιστική εμπειρία, η Moore Stephens μπορεί να διαθέσει έμπειρους και εξειδικευμένους λογιστές για την επίβλεψη ή και την διεκπεραίωση πολύπλοκων λογιστικών εργασιών όπως: σύνταξη ισολογισμού, φορολογικοί έλεγχοι, αναλυτική λογιστική κ.α.


Ναυτιλιακή Λογιστική

Λόγω της πολύχρονης εμπειρίας στον τομέα της ναυτιλίας, η Moore Stephens έχει εξειδικευτεί στην τήρηση λογιστικών βιβλίων σε όλα τα είδη ναυτιλιακών εταιριών όπως ποντοπόρου ναυτιλίας, ακτοπλοϊκά, κρουαζιερόπλοια, διαχειρίστριες ναυτιλιακές εταιρίες κ.α.

Η Moore Stephens χρησιμοποιεί το δικό της λογισμικό, που έχει αναπτυχθεί από την ίδια και είναι εξειδικευμένο στις ανάγκες της ναυτιλίας.


Μισθοδοσία

Η Moore Stephens αναλαμβάνει τον υπολογισμό και έκδοση της μισθοδοσίας κάθε είδους εταιρίας, καθώς διαθέτει ολοκληρωμένο τμήμα με εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και στα νέα ΕΛΠ

Οι σύμβουλοι μας είναι τεχνικά καταρτισμένοι και σε συνδιασμό με την πολυετή εμπειρία και ενημέρωση τους είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες μετάβασης στο νέο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των νέων ΕΛΠ κατά περίπτωση.


Συµβουλές σε εργατικά κι ασφαλιστικά θέματα

Οι σύμβουλοι μας είναι σε θέση να ενημερώνουν συνεχώς τον πελάτη για όποιες νέες εργατικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κτλ.). Δίνουμε μεγάλη σημασία στην έγκαιρη επίλυση των όποιων ανακυπτόντων θεμάτων των πελατών με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, έχοντας οι πελάτες πάντοτε άμεση επικοινωνία και πρόσβασιμότητα σε ηψηλόβαθμα στελέχη και έτσι δίνονται έγκυρες αλλά και άμεσες λύσεις.