Ευκαιρίες καριέρας για αποφοίτους

Description:


Στην Moore Stephens εκτιμούμε την συμβολή σας και σας βοηθάμε να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε ένα ενθαρρυντικό ως προς την πρωτοβουλία και φιλικό περιβάλλον. Αναζητούμε ταλαντούχους και ενθουσιώδεις πτυχιούχους ώστε να υποστηρίξουν τις ομάδες ελέγχου και διασφάλισης ως βοηθοί ελεγκτές.

Ευθύνες βοηθού ελεγκτή:
Να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μέσω της ενεργούς συμμετοχής του στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των ελέγχων.

Καθημερινά καθήκοντα του βοηθού ελεγκτή:

Συμβάλλει στο σχεδιασμό των ελέγχων μέσα από την κατανόηση των στόχων του οργανισμού, τη δομή, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους εσωτερικούς ελέγχους και εξωτερικούς κανονισμούς, τον εντοπισμό περιοχών κινδύνου, την προετοιμασία της έκτασης του ελέγχου και τους στόχους του καθώς και στην εκπόνηση των προγραμμάτων ελέγχου.

Συμβάλλει στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης με κανονισμούς και κανόνες, εκτελώντας τα βήματα του προγράμματος ελέγχου: δοκιμή και έλεγχος γενικού καθολικού, τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ισολογισμών, καταστάσεις αποτελεσμάτων; εξέταση και ανάλυση αρχείων, εκθέσεων, πρακτικών λειτουργίας, και τεκμηρίωσης.
 
Αξιολογεί τους κινδύνους και τους εσωτερικούς ελέγχους, εντοπίζοντας τυχόν περιοχές μη συμμόρφωσης;
 
Αξιολoγεί αυτοματοποιημένες και μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες;
 
Εντοπίζει τις αδυναμίες και την αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών και άλλων λειτουργικών θεμάτων. Τεκμηριώνει την αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού συγκρίνοντας την ανάλυση των δεδομένων και τυχών ασφαλίσεων που βρίσκονται στα τεκμηριωτικά έγγραφα.
 
Ολοκληρώνει έγγραφα εργασίας του ελέγχου και προετοιμάζει υπομνήματα βασισμένα στις δοκιμές του ελέγχου και στα ευρήματα. Επικοινωνεί την πρόοδο του ελέγχου και τα ευρήματα τονίζοντας άλυτα ζητήματα;
 
Ελέγχει έγγραφα εργασίας;προετοιμάζει τελικές εκθέσεις ελέγχου. Βελτιώνει τις διαδικασίες προτείνοντας αλλαγές στην παρακολούθηση της διαχείρισης, της αξιολόγησης, στη διάρθρωση του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στις λειτουργικές διαδικασίες Υποστηρίζει την ομάδα συντονίζοντας τις απαιτήσεις πληροφόρησης. Παρέχει πληροφορίες στον έλεγχο από τη συλλογή, ανάλυση και την σύνθεση των δεδομένων και τάσεων.
 
Προστατεύει τη φήμη και τα συμφέροντα του οργανισμού με τη προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.
 
Συμβάλλει στην συνεχή ενημέρωση και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της γνώσης που αφορούν το αντικείμενο της εργασίας μας μέσω της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, την τακτική ανάγνωση επαγγελματικών εκδόσεων καθώς και μέσω της συμμετοχής του σε επαγγελματικές οργανώσεις.
 
Συμβάλλει στα αποτελέσματα της ομάδας με την αποδοχή νέων και διαφορετικών απαιτήσεων εργασίας, τη διερεύνηση νέων ευκαιριών με στόχο να προφέρει αξία στον οργανισμό;
 
Βοηθάει τους άλλους να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην δουλειά τους όπως και όπου απαιτείται.

Τι ζητούμε από τους υποψηφίους:
Πτυχίο πανεπιστημίου (από Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο) σε λογιστική, οικονομικά, χρηματοοικονομικά ή διοίκηση. Υποψήφιοι με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Λογιστική ή άλλα συναφή επαγγελματικά προσόντα (ACCA, ACA, ΕΚΠΑ) θα προτιμούνται.
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Πολύ καλή γνώση υπολογιστών και Microsoft Office Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
Αφοσίωση
Φρέσκιες ιδέες και ενθουσιασμό.

Τι προσφέρουμε:
Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
Άριστες προοπτικές καριέρας
Απεριόριστες ευκαιρίες για μάθηση και εξειδίκευση
Ενδιαφέρουσα και ανταποδοτική δουλειά μέσα σ’ένα φιλικό περιβάλλον